image

hala Sokol Hradec Králové, Hradec Králové


General info

  • Class: Třída B
  • Keeper: Sokol Hradec Králové
  • User: Sokol Hradec Králové
  • Parking visitors: No
  • Bus parking: No
  • Dimension playing area: 15 × 28 m
  • Address: Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové, ZIP 500 03
  • Phone: 491 611 448
  • E-mail: -
  • Playground dimension: 15 × 28 m

Additional info